سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حبیب رجبی مشهدی – دکترای مهندسی برق و استادیار گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی
امیر صادقی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
جلیل توکلی افشاری – دکترای ایمنولوژی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد و رییس بخش ایمنول

چکیده:

دراینجا مدلی تصادفی با ساختاری چند مرحله ای از پاسخ لنفوسیتهای نوع T به آنتی ژن به همراه حافظه موجود در سیستم ایمنی ارائه شده است. همچنین دینامیک های اساسی این سیستم نظیر آلودگی ویروسی، تحریک شدن لنفوسیتها، زاد و ولد و همانند سازی مدل شده است. اینمدل قادر استدینامیک های مختلف مربوط به جمعیت T-cell ها را به وسیله گیرنده های آنها که به صورت رشته بینی در نظر گرفته شده است. شبیه سازی نماید. کمپلکس های MHC و پپتید ویروس نیز به صورت رشته های بیتی نمایش داده شده اند و برای محاسبه میزان قرابت گیرنده های T-cell از قانون جفت شدن رشته های بیتی استفاده شده است.