سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ارسلان ذوالفقاری – دانشجوی ک ارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف
بهمن عبدالحمیدزاده – دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

کنترل انتشار فرآورده های هیدروکربنی به دلیل نقش آنها در تشکیل مه دود فتوشیمیایی، امروزه اهمیت زیادی یافته است. علاوه بر این سرمایه هنگفتی روزانه در اثر اتلاف مواد هیدروکربنی با روش تبخیری، از دست می رود. در این مقاله ابتدا شرح مختصری از مکانیزم های اتلاف مواد هیدروکربنی داده شده، سپس به دلیل اهیمت فوق العاده بنزین در میان سایر فرآورده ها، مکانیزم های اتلاف این ماده در جایگاه های سوخت گیری مورد مطالعه قرار می گیرد. برای بررسی این پدیده و عوامل مؤثر بر آن مدلی اسخراج شده و سپس توسط بخش Dynamic نرم افزار HYSYS شبیه سازی شده است. با استفاده از این بسته نرم افزاری میزان اتلاف پیش بینی شده، اثر عوامل مؤثر در این زمینه مورد تحلیل قرار گرفته و به صورت گرافیکی نمایش داده شده است.