سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمحمد روضاتی – گروه فیزیک دانشگاه گیلان دانشکده علوم، رشت
نفیسه معماریان – گروه فیزیک دانشگاه گیلان دانشکده علوم، رشت

چکیده:

با توجه به کاربرد روزافزون لایه های نازک TCO در زمینه های گوناگون اپتوالکتریکی، تعیین ویژگی های اپتیکی لایه ها پیش از تهیه آنها، می تواند جالب باشد . در این مقاله با یک توضیح در باره تئوری درود و نحوه بدست آوردن ثابتهای اپتیکی از پارامترهای الکتریکی لایه، به شبیه سازی طیف عبور و بازتاب و جذب با استفاده از این تئوری می پردازیم . اهمیت پارامترهای الکتریکی در تعیین و پیشگویی تابع دی الکتریک مختلط، ضریب شکست، ضریب خاموشی و شفافیت اپتیکی بر اساس تئوری درود، به صورت محاسباتی وشبیه سازی تئوری نشان داده شده است . در نهایت نمونه طیف عبور لایه های ITO و ZTO ، شبیه سازی و با طیفهای تجربی مقایسه شده اند