سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی باقری – موسسه تحقیقات ترانسفورماتور دانشگاه صنعتی شریف
مهدی وکیلیان – دانشگاه صنعتی شریف
ارسلان حکمتی – موسسه تحقیقات ترانسفورماتور دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

برخورد صاعقه به سیم پیچ های فشارقوی در ترانسفورماتورهای قدرت سبب ایجاد تنش ی اضافی به واسطه شکل ضربه ای موج صاعقه روی سیم پیچی این ترانسفورماتورها می شود. نحوه توزیع این ولتاژ بر روی سیم پیچها و در نتیجه تنش اضافی ایجاد شده ، به اندازه ظرفی ت خازن سری معادل سیم پیچها به عنوان یکی از پارامترهای مهم بستگی دارد . بطوریکه هر چه اندازه ظرفیت خازنهای سری سیم پیچ بزرگتر باشد ، توزیع ولتاژ ضربه به حالت توز یع یکنواخت و شکل خطی ، نزدیکتر و در نتیجه تنش اعمالی روی عا یقی ترمینال سیم پیچها کمتر خواهد بود. به همین منظور در طراحی ترانسفورماتورهای قدرت از سیم پیچ درهم ۱ به جای سیم پیچ بشقابی ساده استفاده می شود تا از این طریقرفیت خازن سری معادل سیم پیچها افزایش یابد . در این مقاله سیم پیچی بشقابی تمام شیلد معرفی می شود و این سیم پیچی از نظر اندازه ظرفیت خازن سری معادل آن و توزیع ولتاژ ضربه در طول آن با سیم پیچی های بشقابی ساده و درهم مورد مقایسه قرارمی گیرد