سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرید نجفی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
جعفر روشنیان – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدرضا همایی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی – کاربردی دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه

چکیده:

در این مقاله ابتدا در مورد نحوة تعیین مسیر نامی موشکهای بالستیک در مرحلة پرواز فعال، بیان می شود . سپس، دینامیک کانال فراز یک موشک بالستیک پس از خطی سازی معادلات دینامِکی سیستم، به روش استخراج تابع تبدیل برای سه نقطه آید . پس از آن عدم قطعیت های ساختاری یا پارامتری مدلسازی شده و در گام بعدی، کنترلر مناسبی بر اساس یکی از نقاط پروازی ( نقطة دوم ) بر اساس الگوریتم کنترل لغزشی طراحی شده و کارکرد مناسب آن برای سایر نقاط به اثبات می رسد . به منظور ایجاد قابلیت مقایسه میان عملکرد سیستمهای کنترل مدرن وکنترل کلاسیک، با بکارگیری الگوریتم طراحی به روش ضرائب استاندارد که کمتر مورد توجه محققین هوافضا قرار گرفته و دارای قابلیتهای کاربردی مطلوبی نیز می باشد، کنترلر خطی برای سیستم در نظر گرفته شده، طراحی می گردد . برای شبیه سازی سیستمهای کنترل، از نرم افزاری که با استفاده از یکی از روشهای اجزا محدود تهیه شده است، بهره گرفته می شود . در نهایت شبیه سازی کلی انجام شده و مزایا و معایب هر دو نوع کنترلر مورد بحث قرارمی گیرد .