سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ولی محمد نظرزهی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علیرضا فاتحی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهدی زمانیان – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

دیدگاه مدلسازی و کنترل چندگانه ١ روشی مناسب جهت مدلسازی و کنترل سیستم های غیر خطی ویا متغیر با زمان با تغییرات سریع ٢ در دینامیک پلانت می باشد . راستای عمودی ) ) Elevator پلانت هلی کوپتر آزمایشگاهی بدلیل غیر خطی و متغیر بودن دینامیک آن مدلی مناسب جهت بررسی عملکرد دیدگاه مذکور می باشد . در این مقاله عملکرد روش مدلسازی و کنترل چندگانه روی کانال عمودی پلانت هلی کوپتر آزمایشگاهی شبیه سازی و سپس پیاده سازی شده است .