سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

مسعود نوشادی – استادیار بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
محمدرضا احمدزاده – استادیار گروه مهندسی الکترونیک دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن احمدزاده – کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی
سیف الله امین – استاد بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

رودخانه زاینده رود با طول حدود ۳۵۰ کیلومتر در جهت کلی غرب به شرق جریان دارد. این رودخانه از کوههای زاگرس (واقع در استان چهارمحال و بختیاری) سرچشمه گرفتهو به تالاب گاوخونی (واقع در شرق اصفهان) ختم می گردد. این رودخانه نیازهای آبی کشاورزی، شهری و صنعتی را تامین می کند، دراین مقاله برخی از پارامترهای کیفیت آب شامل کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم و سولفات در طول رودخانه زاینده رود (از ابتدا تا انتها) با سیستم شبکه های عصبی مصنوعی مورد بررسی و شبیه سازی قرار گرفته و تغییرات کیفیت آب در طول این رودخانه بررسی شده است. با توجه به پیش بینی های حاصل از شبکه عصبی، سدیم وسولفات، افزایش محسوسی را از خود نشان میدهد، در مورد کلسیم و منیزیم روند کلی تقریبا همانند سالهای گذشته بوده و برابر با میانگین دراز مدت می باشد. درمورد پتاسیم روند اندکی کاهش بخصوص در ایستگاه های بالا دست وجود دارد و این روند در ایستگاه های پایین دست به میانگین دراز مدت انها شبیه است و در دو ایستگاه آخر روند کمی افزایشی می شود. پارامترهای اماری مورد استفاده برای مقایسه داده های مشاهده شده و شبیه سازی شده نشان می دهد که پیش بینی های کیفیت آب توسط شبکه عصبی برای پارامترهای پتاسیم و کلسیم و منیزیم درحد عالی وبرای سدیم، سولفات در حد بسیار خوبی صورت گرفته است.