سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ف شعبانی نیا – دانشگاه شیراز- دانشکده مهندسی- بخش کنترل
م مستعلی مجدآبادی – دانشگاه شیراز- دانشکده مهندسی- بخش کنترل
ا کیخا – دانشگاه شیراز- دانشکده مهندسی- بخش کنترل

چکیده:

باتوجه به رشد روزافزون نیازصنعت امروز به تولید پلی اتیلن ونیاز تولید گسترده آن نیاز به بهبود روشهای تولیدی روزبه روز مورد توجه قرارمیگیرد در این مقاله ابتدا پروسه تولید این محصول بوسیله مفاهیم ریاضی مدلسازی شده و سپس با استفاده ازنرم افزار Matlab یک کنترل فازی برای آن طراحی شده است در پایان با برقراری ارتباط بین LabVIEW و Matlab قابلیت اتصال این کنترلر را به دنیای واقعیایجاد شد.ودر حقیقت یک Active Simulation انجام شده به این صورت که ابتدا مقادیر پروسه واقعی از طریق کارت DAQ با کمک LabVIEW خوانده می شود این داده ها برای آنا لیزدر اختیار برنامه نوشته شده در Matlab قرار میگیرد و نتایج حاصله دوباره بهLabVIEW ارسال می شود و به پروسه واقعی باز می گردد.