سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن حاتمی – دانشکده فیزیک ، دانشگاه یزد ، صفائیه ،یزد
علیرضا کشاورز – گروه فیزیک ، دانشگاه صنعتی شیراز ،شیراز
مریم امیدی – گروه فیزیک ، دانشگاه پیام نور شیراز ، شیراز

چکیده:

در این مقاله انتشار پالس در یک موجبر توری غیر خطی را شبیه سازی کرده و به تحلیل پاسخ فرکانسی آن پرداخته ایم . نتایج نشان می دهد که تاثیر اثرات غیر خطی بر روی طیف انعکاسی و عبوری توری ، توری را به کلید خود کنترل کننده تمام نوری تبدیل می کند که می تواند به عنوان یکی از عناصر نوری فوق سریع در مدارهای مجتمع نوری مورد استفاده قرار گیرد .