سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدمهدی منتظررحمتی – گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
سیدابوالقاسم امامزاده – گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
سعید خواجه مندلی – محقق تحقیقات فنی، واحد تحقیق و توسعه، پتروشیمی اراک

چکیده:

در سالهای اخیر مشکلات شدید زیست محیطی ناشی از مصرف MTBE (متیل ترشیری بوتیل اتر) بعنوان افزاینده عدد اکتان بنزینها باعث رویکرد به جایگزینی آن با ترکیبات کم خطرتری مانند ETBE (اتیل ترشیری بوتیل اتر) با توجه به تشابهات بسیار در فرایند تولید این دو ماده شده است. تولید ETBE بر اساس یک فرایند عادی و یایک فرایند جدید به نام تقطیر واکنشی انجام می شود. در فرایند تقطیر واکنشی، انجام همزمان واکنش و جداسازی در یک دستگاه، خلوص محصول بدست آمده را افزایش داده، هزینه های ثابت و عملیاتی فرایند و مصرف انرژی آن را کاهش می دهد.
در مقاله حاضر، معادلات مربوط به جداسازی و نیز واکنشهای اصلی و جنبی تولید ETBE در برج تقطیر واکنشی نوشته شده و یک مدل ترمودینامیکی مناسب برای سیستم بسیار غیر اید ه ال آلکن – اتر – الکل، انتخاب شده است و سپس با روش Inside-Outside این معادلات به صورت همزمان حل شده اند. نتایج شبیه سازی برج تقطیر واکنشی تولید ETBE با Speed Up با نتایج بدست آمده بر اساس PROVISION در مقاله مقایسه شده و پروفایلهای مختلف برج رسم گردیده اند.