سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

آبتین عبادی عموقین – گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک
مصطفی مروجی – گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک
عاطفه حکمت – گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک

چکیده:

شبیه سازی یک راکتور ایرلیفت حاوی ناودان برگشت دهنده مایع جهت بررسی دانسیته موثر گاز و دانسیته حباب ها در مخلوط مایع – گاز انجام شده و نفوذ مومنتوم و جرمی با اعداد بی بعد مورد مطالعه قرار گرفته است . اختلاط موثر و انتقال جرم بین حباب های گاز و مایع و اثر متقابل بین نفوذ جرمی و مومنتومی از مهمترین اهداف استفاده از راکتورهای ایرلیفت است . جهت شبیه سازی از متد المان محدود FEM استفاده شده است . در راکتورهای حاوی ناودان برگشت دهنده مایع ، ناودان تاثیر بسزایی در اختلاط سیالات و در نتیجه انتقال جرم بین آنها دارد . در نهایت این نتیجه حاصل شد که ناودان برگشت دهنده مایه تاثیر بسزاییدر انتقال مومنتوم و جرم دارد . همچنین در مناطقی که دانسیته بالای حبابها ، تشکیل حباب های ریزتر ، حرکات چرخشی بیشتر ، و یا غلظت مایع بیشتر و رژیم جریان درهم می باشد ، انتقال جرم و مومنتوم با روند صعودی قابل ملاحظه ای روبروست .