سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل براتی – گروه مهندسی شیمی ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک
مصطفی مروجی –
آرش صادقی –
سید محمدصالح دریاباری –

چکیده:

انتقال حرارت از لوله دفن شده در بستر دریا برای انتقال نفت خام با شرایط مرزی دوره ای پویا مورد بررسی قرار گرفته است . در آب های کم عمق برای خط لوله ، دمای بستر دریا تحت تاثیر تغییرات فصلی است و در طول سال تغییر می کند . این تغییرات دمایی بر انرژی حرارتی تبادل شده بین خط لوله و محیط اطراف تاثیر زیادی دارد . در این تحقیق از دو روش تخمینی و شبیه سازی عددی برای محاسبات استفاده شده است . مقایسه نتایج نشان می دهد که استفاده از روش تخمینی که در طراحی های صنعتی استفاده می شود در بعضی موارد قابل اطمینان نیست و استفاده از روش شبیه سازی عددی پیشنهاد می شود .