سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا ذوالریاستین – تعمیرات نیروی برق فارس شیراز – ایران
صادق جمالی – دانشگاه علم و صنعت ایران تهران- ایران

چکیده:

در این مقاله سعی می شود که شبیه سازی آزمایش ضربه برروی ترانسفورماتورهای قدرت، توسط کامپیوتر انجام شود . از آنجائیکه منابع موجود AC یا DC هستند، بنابراین ابتدا مداری جهت موج ضربه دلخواه ارائه می شود . برای انجام آزمایش ضربه مدل کامل ترانسفورماتورها لازم می شود . بنابراین مدل کامل ترانسفورماتور را با توجه به آزمایشهای اتصال کوتاه و مدار باز و به روش تخمین VCD بدست می آوریم . سپس سه موج ضربه صاعقه ای را بر روی ترانسفورماتور اعمال کرده و اثر آنرا خواهیم دید .
ضمناً با استفاده از نتایج قسمتهای قبل، دو پدیده تخلیه الکتریکی ) ) Discharge و شکست ) ) Breakdown ناشی از ضربه صاعقه ای را با کامپیوتر شبیه سازی نموده و در پایان نتایج آنها آمده است .