سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهیار محبی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدحسین سیدین – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا ابوطالبی – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

با توجه به شرایط کاری حاکم برکوره های قوسالکتریکی اندازه گیری پارامترهای کنترلی درهنگام بهره برداری بسیاردشوار است بعلاوه روش مناسب و ایمن برای انجام اندازه گیری دردماهای بالا در دست نیست از این رو شبیه سازی عددی فرایند قوس الکتریکی با قابلیت محاسبه توزیع دما و جریان سیال روز به روز بیشتر مورد توجه قرارگرفته است دراین پژوهش محدوده قوس الکتریکی با استفاده از روشهای عددی در یک کوره ذوب فروسیلیم شبیه سازی شده است برای این کار معادلات پیوستگی انرژی پتانسیل الکتریکی میدان مغناطیسی و جریان سیال درحالت دو بعدی و ناپایدار به طور همزمان حل و نتایج آن درقالب جداول و نمودارهایانتقال حرارت نمایش داده شده است درانتها با استفاده از مدل فوق مطالعات پارامتری به منظور بررسی تاثیر طول قوس و شدت جریان الکتریکی برراندمان انتقال حرارت از قوس به مذاب صورت گرفته است.