سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهیار محبی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدحسین سیدین – استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا ابوطالبی – استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

با توجه به شرایط کاری حاکم بر کوره های قوس الکتریکی ، اندازه گیری پارامتر های کنترلی در هنگام بهر ه برداری ، بسیار دشوار است . بعلاوه روش مناسب و ایمن برای انجام اندازه گیریدر دماهای بالا در دست نیست . از این رو ، شبیه سازی عددی فرایند قوس الکتریکی با قابلیت محاسبه توزیع دما و جریان سیال، روز به روز بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .در این پژوهش ، محدوده قوسالکتریکی با استفاده از روشهای عددی، در یک کوره ذوب فروسیل یم، شبیه سازی شده است . برای این کار، معادلات پیوستگی، انرژی، پتانسیل الکتریکی، میدان مغناطیسی و جریان سیال در حالت دو بعدی وناپایدار به طور همزمان حل و نتایج آن در قالب جداول و نمودارهای انتقال حرارت نمایش داده شده است.در انتها، با استفاده از مدل فوق، مطالعات پارامتری به منظور بررسی تاثیر طول قوس و شدت جریان الکتریکی بر راندمان انتقال حرارت از قوس به مذاب صورت گرفته است