سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهیار محبی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
سید حسین سیدین – استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا ابوطالبی – استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

با توجه به شرایط کاری حاکم بر کوره های قوس الکتریکی، اندازه گیری پارامترهای کنترلی در هنگام بهره برداری، بسیار دشوار است. بعلاوه روش مناسب و ایمن برای انجام اندازه گیری در دماهای بالا در دست نیست. از این رو، شبیه سازی عددی فرآیند قوس الکتریکی با قابلیت محاسبه توزیع دما و جریان سیال، روز به روز مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش، محدوده قوس الکتریکی با استفاده از روش های عددی، در یک کوره ذوب فروسیلیم، شبیه سازی شده است. برای این کار، معادلات پیوستگی، انرژی، پتانسیل الکتریکی، میدان مغناطیسی و جریان سیال در حالت دو بعدی و ناپایدار به طور همزمان حل و نتایج آن در قالب جداول و نمودارهای انتقال حرارت نمایش داده شده است. در انتها با استفاده از مدل فوق مطالعات پارامتری به منظور بررسی تاثیر طول قوس و شدت جریان الکتریکی بر راندمان انتقال حرارت از قوس به مذاب صورت گرفته است.