سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهاب الدین خوارزمی – دانشجوی کارشناسی ارشد و کارشناس مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا، دانشگاه
بیژن فرهانیه – استاد دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی مکانیک
امیرحسین کاکایی – استادیار دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

یکی از سیستم های مهـم موتورهـای احتـراق داخلـی , سیـستم خنـک کـن اسـت کـه نحـوة عملکـرد آن روی سـایر سیستم های موتور بخصوص سیستم های روغنکاری و احتراق مؤثر است و مهمتر آنکه بازده کلی موتـور نیـز متـأثر از این سیستم می باشد .
در این مقاله بوسیله نوشتن کد، شبیه سازی سیستم خنک کن انجام گرفته است، بطوریکه دمای کارکرد بدنه موتور، دمای آب ورودی به موتور و دمای آب خروجی از موتور و منحنی های مختلف عملکردی موتور در سرعتهای متفاوت خودرو، در دسترس قرار می گیرند . لذا کار مقایسه سیستم خنک کن متفاوت و تغییرات جزئی یا کلی در طراحی موتور یا سیستم خنک کن آن، بدون نیاز به انجام آزمایشهای زمان بر و پر هزینه انجام می گیرد . در انتها بین موتور واقعی و شبیه سازی شده، مقایسه انجام گرفته و تحلیل و نتیجه گیری ارائه شده است .