سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حبیب شیخ الطایفه – تهران، یوسف آباد، جهان آرا ۲۵، شماره ۲۲، طبقه سوم
مجتبی لطفی زاد – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی ، گروه مخابرات
محمدحسین میران بیگی – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی پزشکی

چکیده:

یک مدل چندگانه از دستگاه گردش خون انسان ارائه می کند که از سه مدل فشار – جریان، انتقال جرم و تأثیر تشکیل شده است. مدل فشار – جریان همودینامیک دستگاه گردش را مدل می کند و روابط بین فشار و جریان و حجم های خون را ارائه می دهد. مدل انتقال جرم حرکت دارو یا جرم تزریقی به دستگاه گردش را مدل می کند و مدل تأثیر، اثر احتمای داروی تزریقی به مدل انتقال جرم بر مدل فشار – جریان را شبیه سازی می کند. این مدل توانایی شبیه سازی تأثیر داروی تزریقی روی سختی قلب، نرخ قلب، کومپلیانس و حجم های بدون استرس مخازن عروقی سیستمیک را داراست. امکانات مدل چندگانه عبارتند از: حلقه بارورسپتوری کنترل فشتر خون، تزریق خون و خونریزی، تأثیر همودینامیک دستگاه تنفس بر دستگاه گردش، در نظر گرفتن بطن ها به صورت خط انتقال، نیمه عمر و زمان ظهور دارو، حلقه های تأثیر دارو روی سختی و نرخ قلب و حجم های بدون استس و کومپلیانس مخازن عروقی گردش سیستمیک، ضایعات قلبی گرفتگی دریچه های قلب و برگشت خون از دریچه ها، سکته قلبی و برخی آریتمی های مهم می باشد. جزئیات ویژه در نظر گرفته شده در مدل عبارتند از: یک مسیر رفت و یک مسیر برگشت جداگانه برای باز شدن و بسته شدن دریچه ها به طور جداگانه، مقاومت های شریانی متغیر با فشار به صورتی که جریان خون شریانی کاملا تپش داشته باشد، اثر استارلینگ در سیاهرگ های ورودی به قفسه سینه، تنظیم جریان خون مغز، اعمال قانون فرانک – استالینگ در سختی قلب.