سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شاپور خورشیدی – بخش مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز – دانشگاه صنعتی مالک ا
محمود کریمی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر،مجتمع علوم و فناوری دریائی، مرکز تحقیقات هی

چکیده:

یکی از آلگوریتم های کاهش آلودگی صوتی به صورت وفقی روش مدال می باشد. در این مقاله عملکرد حذف کننده آلودگی صوتی به روش مدال با استفاده از شبیه سازی بررسی می شود و برای این کار از یک شبیه ساز انتشار صوت درون یک محفظه استفاده می شود.ابتدا یک منبع صوت تک فرکانس با پارامترهای مشخص را در مختصات دلخواه درون یک محفظه قرار داده و سپس تاثیر مدهای تحریک شده در ناحیه ای که باید صوت حذف شود، با استفاده از روش مدال محاسبه می گردد و با استفاده از دو عدد میکروفن خطا و دو عدد منبع ثانویه و صوتی با آلگوریتم FXLMS مقایسه می شود و نشان داده می شود که برای محفظه هایی که منبع نویز درون آنها یک منبع تک فرکانس باشد، روش مدال روشی سریعتر و موثرتر است . پیش از این روش مدال برای حذف ارتعاشات درون تیرآهن به کار برده شده بود و ما در این مقاله کاربرد موفقیت آمیز آن در حذف آلودگی صوتی درون یک محفظه را نشان می دهیم.