سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدرضا شانکیان – دانشگاه شیراز

چکیده:

کنترل گشتاور مستقیمDTC روش جدیدی برای کنترل موتور القایی می باشد . موضوع اصلی DTC ، روش انتخاب بردارهای ولتاژ استاتور مناسب برای ایجاد شار استاتور و گشتاور ایجاد شده درون یک محدودة تعیین شده است . به دلیل ماهیت کنترل پسیماندی ) ) hystersis اتخاذ شده در DTC هیچ تفاوتی از نظر عمل کنترل بین یک خطای گشتاور بزرگتر و یک خطای گشتاور کوچکتر وجود ندارد . بهتر است خطای گشتاور به فواصل مختلف تقسیم شده و ولتاژهای کنترل متفاوتی ایجاد گردد . یک کنترل ک نندة فازی برای پرداختن به این موضوع معرفی شده است .
برای آزمایش روش کنترل فازی ، یک خط مشی شبیه سازی با استفاده از سیمولینک ساخته شد که شامل موتور القایی مدل d – q ، مدل معکوس ساز ( اینورتر ) ، کنترل کننده فازی و برآورده کننده شار استاتور و گشتاور می باشد . شبیه سازی که به دست آمد ، راهبرد جدید کنترل را تأیید نمود .