سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدباقر منهاج – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده برق
مجتبی میرسلیم – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده برق
عارف درودی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده برق

چکیده:

در این مقاله بر پایه تئوری مجموعه های فازی و شبکه های عصبی دو کنترل کننده تحریک جهت پایداری ماشینهای سنکرون شبیه سازی شده است . نوع اول شامل سیستمی خبرهفازی است که در آن سیگنالهای ورودی کنترل کننده توسط نمادهای مجموعه فازی با متغیرهای کلامی توصیف گشته و سپس ماتریس رابطه ای فازی ) ) Fuzzy relation ارتباط بین ورودی ها و خروجی کنترل کننده را ایجاد می کند . نهایتاً توسط کنترل کننده فازی خروجی مطلوب حاصل می گردد . در نوع دوم از یک شبکه پرسپترون چند لایه و روش پس انتشار خطا جهت شبیه سازی کنترل کننده تحریک شبکه عصبی استفاده می شود . برای نمایش تأثیر کنترل کننده های فوق، شبیه سازی دیجیتالی روی ماشین سنکرون متصل به شین بی نهایت انجام گرفته و تحت شرایط کاری مختلف رفتار ماشین مورد بررسی قرار میگیرد . نتایج نشان می دهد که کنترل کننده های فوق پاسخ دینامیکی یک سیستم قدرت نمونه را تحت شرایط کاری مختلف بهبود می بخشند