سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی لقمانی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
مهرشاد سپهر – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
منصور شیروانی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
سپهر صدیقی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق تلاش بر آن است که شبیه سازی قابل قبولی از رفتار سیستم پخت سیمان در کوره های دوار در حالت پایا بدست آید که با شرایط تجربی نیز همخوانی داشته باشد. به همین منظور پس از بررسی های فراوان بین مدلهای مطرح در این زمینه، مدل Spang که با احتساب وقوع واکنشها در فازهای مختلف ومنظور کردن گرمای حاصل از این واکنشها در مدل خود، تطابق قابل قبولی را با فیزیک کوره از خود نشان می دهد به عنوان مبنا مورد استفاده قرار گرفته است. پس از شبیه سازی مدل مذکور و مشاهده برخیناهماهنگی ها در پاسخ دریافتی از مدل، ایجاد اصلاحاتی در مدل ضروری نمود که پس از بررسی مجدد درمدل مبنا اعمال گردید .
در نتیجه سعی شد تا از مدل شعله دیگری درمدل Spang استفاده گردد. در نهایت از مدل شعله Gorog برای مدلسازی استفاده گردید. این مدل قابلیت تنظیم مشخصات شعله را دارا می باشد بطوریکه با انتخاب نوع نازل، دبی جرمی سوخت و نوع سوخت می توان طول های متفاوتی از شعله را ایجاد نمود.