سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس قاهری – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران تهران
محسن سعیدی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران تهران
علیرضا غیاثی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران محیط زیست دانشگاه علم و صنعت ایران تهران
حامد مازندرانی زاده – دانشجوی دکتری آب دانشگاه علم و صنعت ایران تهران

چکیده:

امروزه با روند رشد و گسترش استفاده از منابع آب زیر زمینی، حفظ، نگهداری و استفاده صحیح از این منابع بیش از پیش اهمیت یافته است. نیتروژن از انواع پروتئین هاست که در اثر وجود اکسیژن در طی فرایندهایی به نیترات تبدیل می شود. آلودگی آبهای زیر زمینی توسط نیترات در اثر ضایعات حیوانی و جریان خروجی تانهای سپتیک در موارد بسیاری مشاهده شده است. با استفاده از ابزاری چون شبیه سازهای آب زیرزمینی می توان با دقت قابل قبولی شرایط جریان و انتقال آلاینده را مشابه آنچه در طبیعت موجود است بوجود آورده و به نتایج رضایت بخشی دست یافت. استفاده از معادلات ریاضی جهت حل دقیق روابط هیدرولیکی انتقال آلاینده در آبخانها، بمنظور مدل نمودن آبخانهای پیچیده بسیار وقت گیر می باشد. این موضع هنگام استفاده از مدلهای بهینه ساز نظیر GA که در آن مدل هیدرولیکی به دفعات اجرا می شود قابل درک است. هدف از انجام این تحقیق در ابتدا شبیه سازی آبخان با مدل هیدرولیکی PMWINو سپس مقایسه آن با شبیه ساز کرینجینگ بمنظور پیش بینی مقادیر نیترات در آبخان دشت تهران- شهریار می باشد. مدل های کریجینک بکار رفته در انواع خطی، گوسی، نمایی، کروی و … می باشند. نتایج نشان می دهد که استفاده از مدل کریجینک نوع نمایی، دقت بیشتری در تخمین مقادیر نیترات در آبخان مورد مطالعه دارد.