سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حبیب حکیم زاده – دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

جزییات یک مدل عددی برای شبیه سازی جریان آشفته در درون بنادر رودخانه ای مربعی شکل در این مقاله ارائه میشود. برای مدل سازی جریان در این کار تحقیقاتی، از معادلات هیدرودینامیکی انتگرال گیری شده در عمق(دو بعدی) رینولدز استفاده شده است . برای گسسته سازی معادلات پیوستگی و دینامیکی جریان از روش تفاضلات محدود و برای حل معادلات مزبور نیز از روش ADI استفاده شده است . همچنین عبارات مربوط به شتابهای انتقالی در معادلات هیدرودینامیک با استفاده از روش Third Order Upwind گسسته سازی شده اند.از آن جا که استفاده از مدلهای توربلانس پیشرفته تر مانند مدل k-ε و یا مدل تنش رینولدز به زمان کامپیوتری بیشتری نیاز دارد از اینرو در این پژوهش سعی بر این بوده است که در مرحله نخست با بکارگیری یکی از ساده ترین مدلهای توربلانس( مدل صفر معادله ای طول اختلاط ) و شرایط مرزی بسته مختلف بتوان تا حد امکان به شکل دقیق الگوی جریان در درون بنادر مزبور دست یافت . بندر رودخانه ای مورد مطالعه در این پژوهش از نوع آزمایشگاهی بوده و نتایج عددی به دست آمده از مدل ریاضی با داده های تجربی مقایسه گردیده اند.