سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید سعیدی سورک – پژوهشکده برق و کامپیوتر – دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا اخوان صراف – پژوهشکده برق و کامپیوتر – دانشگاه صنعتی اصفهان
حمید میرمحمدصادقی –

چکیده:

با پیشرفت فناوری و در نتیجه پیچیده تر شدن سیستمهای رادار، امکان بررسی رادارها به صورت تحلیلی بسیار مشکل گردیده و بررسی عملکرد آنها بوسیله برنامه های شبیه ساز مفید می باشد . در این مقاله گیرنده رادار MTI دیده بان هوایی مستقر بر روی زمین در باند L شبیه سازی شده است . لذا ابتدا سیگنال رادار در باند پایه شبیه سازی شده و سپس اثر طبقات گیرنده روی سیگنال تولیدی اعمال شده است . اعمال اثر نویز فاز، استفاده از تکنیکهای Staggered PRF و فشرده سازی پالس و استفاده از CA-CFARاز ویژگیهای این شبیه ساز می باشد .