سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید مهدی میرساجدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
محمدرضا حیدری – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
عصمت کلاته – کارشناسی ارشد هوافضا ، گرایش پیشرانش، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه

چکیده:

در این تحقیق بالستیک داخلی موتور سوخت جامد، به روش عددی شبیه‌سازی گردیده است. برای این منظور یک موتور سوخت جامد با گرین استوانه‌ای درون‌سوز مورد بررسی قرار گرفته است. در شبیه‌سازی عددی صورت گرفته، میدان جریان شامل یک محفظه احتراق با گرین استوانه‌ای درون‌سوز و یک نازل همگرا-واگرا می‌باشد و از روش عددی جیمسون استفاده می‌شود که در این روش، معادلات حاکم یعنی معادلات گذرا و شبه یک بعدی اویلر، با استفاده از انتگرال‌گیری رانج-کوتای چهار مرحله‌ای، گسسته‌سازی زمانی شده و بردار شار کمیت‌های بقایی با روشی مبتنی بر اختلاف مرکزی به مقادیر نقاط حجم کنترل مربوط می‌شود. در بخش نتایج تأثیر سوزش فرسایشی، نسبت سطح حفره گرین به سطح گلوگاه نازل، دمای اولیه سوخت و جنس سوخت بررسی شده است. بخشی از نتایج با سایر مراجع مقایسه شده است.