سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد حسن وکیلی – دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
محسن نصر اصفهانی – دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

میدان جریان مغشوش در راکتور ناپیوسته ۲۰۰ متر مکعبی پلیمریزاسیون سوسپانسیونی وینیل کلراید بندر امام خمینی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) شبیه سازی شده است. برای این کار روش قابهای مرجع چندگانه (MRF) به کار رفته و برای حل معادلات جریان مغشوش از مدل k-ε و فرمولاسیون سرعت نسبی استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی ها نشان می دهد که میدان جریان مغشوش در داخل راکتور غیرهمگن می باشد. این ناهمگنی با توجه به نرخ اتلاف انرژی جنبشی اغتشاش در سه منطقه از راکتور به طور مشخصی قابل مشاهده است. یک منطقه در اطراف همزن که دارای نرخ اتلاف انرژی اغتشاشی نسبتا بالایی است ، یک منطقه اطراف بافل ها که نرخ اتلاف انرژی اغتشاش در آن نسبتا بالاست و بالاخره یک منطقه در بین این دو منطقه ( توده سیال) که نرخ اتلاف انرژی در آن بسیار پایین است. نرخ اتلاف انرژی در دو منطقه همزن و بافل از یک مرتبه و مقدار متوسط آن در این دومنطقه به ترتیب برابر با ۳۸/۵۴m2/s3 و ۲۶/۷۴m2/s3 می باشد. نرخ اتلاف انرژی اغتشاش در توده سیال از مرتبه کوچکتر از دو منطقه دیگر و مقدار متوسط آن برابر با ۰/۹۷۳m2/s3 می باشد. با افزایش دور همزن مقادیر متوسط نرخ اتلاف انرژی اغتشاش در هر سه منطقه افزایش می یابد.