سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد محرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
رضا فقیهی – عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
نعمت اللهی – عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
امیر موافقی – سازمان انرزی اتمی ایران، مرکز تکنولوژی حفاظت و ایمنی هستهای

چکیده:

امروزه استفاده از روش تستهای غیر مخرب NDT جهت تشخیص نقصهای مختلف در قطعات صنعتی در زمان ساخت و یا کارکرد در صنعت بسیار افزایش یافته است. یکی از روشهای NDT که بطور گسترده در صنایع بزرگی همچون خودروسازی و هواپیماسازی بکار گرفته می شود CT اسکن صنعتی است. یکی از عواملی که باعث پایین آمدن تشخیص نقصها در یک قطعه صنعتی می گردد خطای سخت شدگی طیف است. دستیابی به یک الگوریتم تصحیح مناسب که بتوان از آن به راحتی استفاده کرد و خطای سخت شدگی طیف را کم کرد، مورد نیاز صنایع مختلف می باشد. در این تحقیق یک CT اسکن صنعتی با چشمههای مختلف تک انرژی و یا طیف X برای دو انرژی ۱۴۰kv و ۲۲۵kv توسط کد MCNP4C و نرم افزار MATLAB 7.3 شبیه سازی شده اند. میزان اثر خطای سخت شدگی طیف و همچنین یک روش پیشنهادی جهت اصلاح این مشکل در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. و پروفایلهای خروجی و تصاویر تصحیح شده و بدون تصحیح با جنسهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفته اند.