سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید ابراهیم حسینی – دانشکده برق و رباتیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
رحیم فائز – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در ترانزیستورهایpHEMT عرض شکاف انرژی در فاصله کمتر از طول موج الکترون تغییر می کند . در شبیه سازی این ترانزیستورها لازم است اثر غیر محلی پتانسیل بر الکترون در نظر گرفته شود . در این مقاله با استفاده از مدل موازنه انرژی، یک ترانزیستور pHEMT شبیه سازی شده است . اثر غیر محلی پتانسیل، بصورت یک تصحیح کوانتو می در معادلات در نظر گرفته شده است . شبیه سازی، شیب منفی در مشخصه خروجی ترانزیستور را نشان می دهد که نتیجه انتقال در فضای حقیقی (RST) است. مدل موازنه انرژی بدون تصحیح کوانتومی، این پدیده را نشان نمی دهد.