سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود جباری –
عباس ظریفکار – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
رحیم غیور – دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله عملکرد تقویت کننده نوری نیمه هادی از نوع بهره کلمپ شده بر اساس ساختار بازتابگرهای براگ توزیع شده، توسط مدل باند وسیع انتشار موج درحوزه زمان، با روش تفاضل محدود زمانی، تحلیل شده است. عوامل مهمی همچون پروفایل بهره ماده، ساختارهای گریتینگ موجبری، تغییرات طولی میدان نوری، چگالی حاملها و همچنین گسیل نویز خودبخوددی باند وسییع در مدلسازی بحاظ شد ه اند. اثرات پارامترهایی عمچون جریان الکتریکی ، توان نوری و همچنین پارامترهای طراحی نظیر ضریب تزویج نرمالیزه Kl و موقعیت طول موج لیزینگ Ll در عملکرد قطعه بررسی شده است.