سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی فتحی مظفری – کارشناس معاونت ،حوزه معاونت اجرایی شرکت قطارهای مسافری رجاء

چکیده:

در این مجموعه با اشاره به وضعیت حرکت وجابجایی در سیستمهای حمل ونقلی وبویژه در سیستم حمل ونقل ریلی وبررسی شتابهای وارده به آنها واستانداردهای مجاز راحتی مسافر براساس استانداردهای در سیستم حمل ونقل ریلی با استفاده از دستگاه شتاب سنج Accelerometer)که مجهز به سیستم سنسور دیجیتالی اندازه گیری شتاب می باشد به اندازه گیری شتابهای وارده به خط وآلات ناقله ودر نتیجه شتاب وارده به مسافرپرداخته شده است وبا توجه به اینکه این آزمایش در مسیر تهران –مشهد صورت گرفته است ،برآورد شده است که در چه مکانهایی شتاب وارده به آلات ناقله در محدوده غیر مجاز بوده است،که در واقع شامل شتابهایی است که باعث خروج از خط قطارنیز می باشد وهمچنین وضعیت شتاب ناراحتی مسافر در چند درصد ازمسیر ودر چه مکانهایی اتفاق افتاده است.ازاین سیستم می توان در استاندارد سازی وضعیت دینامیکی پلهای راه آهن وحتی اندازه گیری نیروهای وارده بر چرخ در قوسهاو… نیز بهره جست