سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هادی دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مش
محمد نادریان فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مش
مژده سالاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

از مهمترین اهداف توسعه گلخانه ها در کشور ارتقاء بهره وری تولید و بالا بردن کارایی مصرف آب است. افزایش بهره وری آب از دو طریق امکان پذیر است: (۱) نگاه داشتن میزان تولید محصول در سطح کنونی توام با کاهش آب مصرفی و (۲) افزایش عملکرد به ازای واحد آب مصرفی، بدین معنی که با حفظ منابع آبی موجود میزان محصول تولیدی را افزایش دهیم. منطقه جیرفت یکی از قطبهای مهم کشاورزی کشور در جنوب استان کرمان قرار دارد. منطقه فوق مجموعه ای از میکروکلیماهای مختلف بوده که پتانسیل تولید انواع محصولات مختلف اعم از سردسیری و گرمسیری را به وجود آورده است. این منطقه از نظر تولید خیار سبز تونلی و گلخانه ای مقام اول (۲۵ درصد کل سطح زیرکشت) را در کشور دارا می باشد. هدف از این مطالعه بررسی بهره وری آب ومقایسه آن در کشت مزرعه ای و گلخانه ای و نهایتاً توصیه های کاربردی جهت تبدیل الگوی کشت از مزرعه به گلخانه و اثر آن بر توسعه پایدار منابع آب در منطقه مورد مطالعه می باشد.