مقاله شخصيت و مقام علمي امام الحرمين جويني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهش نامه تاريخ از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: شخصيت و مقام علمي امام الحرمين جويني
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امام الحرمين
مقاله شيخ الاسلام
مقاله امام الائمه
مقاله نظاميه
مقاله نيشابور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلجان مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مهرپرور يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امام الحرمين جويني، عبدالملک بن ابو محمدبن عبداله بن يوسف متوفي ۴۷۸ ﻫ.ق از بزرگان ائمه شافعيه خراسان و نخستين استاد نظاميه نيشابور بوده است. بسياري از فضلا و فقها و دانشمندان نامي قرن پنجم و ششم ﻫ.ق از جمله امام محمد غزالي و کياهراسي و ابوالمظفر خوافي افتخار شاگردي او را داشتند و او به وجود اين شاگردان فخر و مباهات مي نمود. آوازه علمي و روحاني او از بلاد خراسان گذشت و عراق و شام و حجاز را در برگرفت. و از تمام اطراف و اکناف جهان اسلام به خدمت او مي شتافتند و همواره قريب چهار صد تن از طلاب و فقها در حلقه درس او حضور داشتند. خواجه نظام الملک مدرسه نظاميه نيشابور را براي وي تاسيس نمود و توليت اوقاف و تدريس و خطابه و مناظره آن را به وي واگذار نمود. امام الحرمين از حدود سال ۴۵۶ ﻫ.ق تا هنگام وفات در ۴۷۸ ﻫ.ق مدت بيست و دو سال بلا منازع عهده دار تدريس و خطابه در اين مدرسه بود. امام الحرمين صاحب تاليفات و تصنيفات بسيار است.