سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی ناصری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
ریحانه نوروزی – کارشناسی ارشد کامپیوتر
محمدرضا میبدی – عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

یادگیری الکترونیکی، روشی برای ایجاد سیستم آموزشی انعطاف پذیر منطیق بر سطح دانش یادگیر در هر زمان و هر مکان است. شخصی سازیف یکی از مفاهیم کلدی در جریان آموزش و پرورش است. بر این اساس یادگیری الکترونیکی باید متمرکز روی شخص گرا بودن فرایند یادگیری شود تا به نتیجه مطلوب در یادگیری برسد. همچنین ضرورت تشریک مساعی و تعامل درمحیط هاییادگیری الکترونیکی امری بدیهی و لازم است . در این مقاله روشی جهت بهبود شخصی گرا بودن فرایند یادگیری ارائه شده است. روش پیشنهادی ارائه ی محیطی مبتنی بر تطبیق دانش (محتوای اموزشی) بر اساس توسعه ی مهارت و صلاحیت یادگیر در یادگیری الکترونیکی مطرح شده است. که با تفکیک مهارت ها به دو بخش لازمه و آموختن ، امکان یادگیری در محیط توزیع شده، منطبق بر شرایط یادگیر فراهم می شود. همچنین برای پیاده سازی محیط یادگیری متحرک، از تکنولوژی عامل سیار استفاده شده است.