مقاله شخينا در ادبيات ديني يهودي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در انديشه ديني از صفحه ۹۷ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: شخينا در ادبيات ديني يهودي
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شخينا
مقاله حضور الاهي
مقاله حسيديزم
مقاله جلال الاهي
مقاله مکتب قبالا
مقاله عالم سفيروت
مقاله گناه آدم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتمداري شايسته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شخينا (همان سکينه) به معناي آرامش، رساننده مفهوم حضور الاهي در ادبيات ديني يهودي است. در اين مقاله، ابتدا تحولات معنايي شخينا از زمان نگارش تلمود توسط ربانيان يهودي تا فلاسفه يهودي معاصر، بررسي شده است. در ادبيات تلمودي، شخينا گاه به معناي وجه خداوند است و گاه به جاي خود خدا به کار رفته است. در حکمت الهي حسيديزم، شخينا با مفهوم جلال الاهي يا کاود که واسطـه در آفرينش است، تطبيق معنـايي يافته است . در مکتب قبالا، شخينا همان ملکوت است، آخرين سفيرا در عالم سفيروت يا تجليات الاهي، که داراي موقعيت و نقشي خاص است. شخينا مظهر وجه تانيث در عالم الوهي است و نماينده «من» الاهي و منزل گه سکونت نفس انساني است. سپس به اسطوره فراق شخينا از اصل الوهي خويش در نتيجه گناه آدم و هبوط او از بهشت پرداخته شده است. هم چنين نمادهاي مختلف شخينا در مکتب قبالا و آيين ها و مراسم قبالايي مربوط به آن بيان شده است.