مقاله شدت انرژي: عوامل تاثيرگذار و تخمين يک تابع پيشنهادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱۷۷ تا ۲۰۱ منتشر شده است.
نام: شدت انرژي: عوامل تاثيرگذار و تخمين يک تابع پيشنهادي
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شدت انرژي
مقاله کارآيي انرژي
مقاله صرفه جويي انرژي
مقاله تغييرات ساختاري
مقاله سبک زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اله مراد سيف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از معيار شدت انرژي در سطوح خرد، براي نشان دادن کارآيي سيستم هاي توليدي و نيز در سطوح کلان براي مقايسه وضعيت کارايي انرژي کشورها بسيار متداول است. در عين حال، اين معيار در سطح کلان از عوامل مختلف، تاثيرات متضادي مي پذيرد و به همين دليل مقايسه شدت انرژي بين کشورها را دشوار مي كند. در اين مقاله، ضمن برشمردن عوامل تاثيرگذار بر شدت انرژي کشورها با تخمين تابع چند متغيره از روش حداقل مربعات، سعي در تجزيه اين عوامل براي کشورها داشته ايم. نتايج نشان مي دهند که افزايش سهم ارزش افزوده بخش خدمات از توليد ناخالص داخلي اقتصاد (به عنوان نماينده تغييرات ساختاري)، تاثيري معني دار و نسبتا قابل توجه بر کاهش شدت انرژي از خود نشان داده است. مساحت کشورها نيز مطابق انتظارات نظري، اثر مستقيم معني دار بر شدت انرژي داشته و از نظر اندازه در حدود يک چهارم سهم خدمات بوده است. برآورد كشش ها نيز نشان داد كه يك درصد تغيير (افزايش) در سهم بخش خدمات، موجب تغيير (كاهش) حدود نيم درصدي در شدت انرژي خواهد شد. هم چنين ضريب (کشش) متغير مساحت كشور نيز به طرز معني داري انتظار تئوريك ما را برآورده كرده است، به طوري كه افزايش يك درصد در مساحت، موجب افزايش حدود هشت صدم درصد در شدت انرژي خواهد شد.