مقاله شرايط بهينه براي سنتزنانو ذره هاي پلي آنيلين با استفاده از پليمريزه شدن اکسايشي تحت امواج فراصوت و گاز بي اثر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي كاربردي در شيمي (پژوهش هاي شيمي كاربردي) از صفحه ۸۳ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: شرايط بهينه براي سنتزنانو ذره هاي پلي آنيلين با استفاده از پليمريزه شدن اکسايشي تحت امواج فراصوت و گاز بي اثر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلي آنيلين
مقاله پليمرهاي رسانا
مقاله امواج فراصوت
مقاله گاز بي اثر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظرزاده زارع احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين کار سنتز پلي آنيلين با رسانايي بالا با استفاده از پليمريزه شدن اکسايشي شيميايي تحت امواج فراصوت است. پليمريزه شدن آنيلين با افزايش آمونيم پراکسي دي سولفات به عنوان آغازگر در محيط آبي تحت گاز بي اثر نيتروژن و امواج فراصوت انجام مي گيرد. پارامترهاي متفاوتي چون زمان واکنش، غلظت اکسيدانت، غلظت کلريدريک اسيد و وجود گاز بي اثر در اين سنتز بررسي شد. نتيجه ها نشان داد که رسانايي پلي آنيلين به دست آمده وابسته به: غلظت کلريدريک اسيد، وجود اکسيژن در محيط واکنش و نسبت مولي مونومر به آغازگر است. نسبت مولي بهينه آغازگر به مونومر ۲٫۵: ۲ است. رسانايي پلي آنيلين سنتز شده با استفاده از شرايط بهينه ۲۳٫۱۷ S/Cm در دماي ۰ تا  -5oCاندازه گيري شد. ساختار پلي آنيلين به دست آمده به وسيله طيف سنجي، XRD، DSC، FT-IR، UV-Vis، SEM بررسي شد.