مقاله شرايط تشکيل بلور هاي گارنت زونينگ دار در دگرگوني مجاورتي توده نفوذي حسن آباد، جنوب غربي تفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در زمين شناسي اقتصادي از صفحه ۷۱ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: شرايط تشکيل بلور هاي گارنت زونينگ دار در دگرگوني مجاورتي توده نفوذي حسن آباد، جنوب غربي تفت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گارنت
مقاله زونينگ
مقاله دگرگوني مجاورتي
مقاله روستاي حسن آباد
مقاله يزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زندي فر سميرا
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: برقي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در هاله دگرگوني مجاورتي اطراف گرانوديوريت هاي روستاي حسن آباد يزد، فراواني بلورهاي گارنت در زون هاي مختلف دگرگوني، كه برخي از اين بلورها زونينگ واضحي را نشان مي دهند، قابل توجه مي باشد. نتايج حاصل از آناليزهاي نقطه اي گارنت ها با ميكروسكپ الكتروني روبشي (SEM) از مركز به سمت حاشيه نشان داد كه گارنت ها متعلق به سري گرانديت مي باشند و تغيير ناگهاني عناصر Al و Fe از مركز به سمت حاشيه نشان دهنده تشكيل منطقه بندي گارنت ها در هنگام رشد بلور است، ولي در اطراف شكستگيها در اثر نفوذ آبگون ها منطقه بندي به طور موضعي از بين رفته است. بررسيهاي انجام شده بر روي تغييرات عناصر از مركز به حاشيه بلور نشان مي دهد كه عامل اصلي ايجاد منطقه بندي نوساني در گارنت هاي مورد مطالعه، ناآميختگي در سيستم دوتايي گروسولار – آندراديت بوده و با تغيير در تركيب آبگون هاي گرمابي ادامه يافته است.