مقاله شرايط هواشناختي جو بالا و وضعيت حاد آلودگي هوا (مطالعه موردي: شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در محيط شناسي از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: شرايط هواشناختي جو بالا و وضعيت حاد آلودگي هوا (مطالعه موردي: شهر تهران)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غلظت آلاينده ها
مقاله مشخصه هاي هواشناسي
مقاله دوره هاي حاد آلودگي
مقاله جت هاي جنب حاره اي و قطبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي اكبري بيدختي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شرعي پور زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در هواي شهر تهران الگوي روزانه آلاينده CO براي فصل زمستان و تابستان وجود ۲ بيشينه يكي در صبح و ديگري در شب را نشان مي دهد. ترافيك وسايل نقليه در صبح و كاهش ارتفاع لايه آميخته در شب و پايداري ايستايي شبانه در وجود اين بيشينه ها موثر هستند. همچنين بررسي تغييرات فصلي آلاينده CO وجود دو بيشينه در زمستان و تابستان را نشان مي دهد. بررسي نقشه هاي همديدي امواج سطح ۲۰۰ ميلي باري در فصل سرد نشان داد كه در روزهاي حاد آلودگي، محور جت جنب حاره اي، شمال غربي – جنوب غربي و نزديك به حالت نصف النهاري است ولي در دوره هاي كمينه آلودگي، محور جت جنب حاره اي تقريبا مداري بوده، و يا ناوه اي بر روي ايران حاكم است و سرعت هاي قوي مداري در كاهش آلودگي منطقه اي موثر هستند. بررسي ارتباط سيستم هاي جو بالا و غلظت هاي آلودگي نشان داد كه دوره هاي حاد آلودگي مربوط به هنگامي است كه سيستم پشته بر ايران حاكم است و يا سيستم حباب مانندي است كه در اثر تركيب دو موج روي جت هاي جنب حاره اي و قطبي ايجاد مي شود و ايران داخل منطقه اي قرار مي گيرد كه از عرض هاي پايين با جت جنب حاره اي و از عرض هاي بالا با جت قطبي احاطه مي شود. طول اين دوره هاي حاد معمولا حدود ۳ تا ۷ روز است كه دوره هاي بلند تر همراه سيستم حباب مانند است. بررسي شرايط هواشناختي دوره هاي آلودگي نشان داد كه اگر سيستم هاي پشته، يا حباب همراه با وارونگي هاي دماي سطحي باشند، آلودگي هاي شديد و مداومي رخ مي دهدكه همراه با افزايش فشار در سطح زمين است ولي پيك فشار چند روز زودتر و گاهي همزمان رخ مي دهد. همچنين در اين دوره ها، شرايط سكون بر جو حاكم بوده و سرعت باد كاهش مي يابد و دماي جو نيز افزايش نسبي پيدا مي كند. ضرايب همبستگي به دست آمده بين غلظت آلاينده و شدت وارونگي دمايي مثبت و بين غلظت آلاينده و سرعت باد منفي و از نظر آماري معني دار است. همچنين دوره هاي آلوده همراه با مقادير بالاي سرعت قائم اومگا (حركات نزولي) است.