سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صدیق زاده –
بیدختی –
عرب حسینی – دفتر تحلیل ایمنی و تضمین کیفیت، معاونت تولید سوخت هسته ای، سازمان انر
بیگلری جو – دفتر تحلیل ایمنی و تضمین کیفیت، معاونت تولید سوخت هسته ای، سازمان انر

چکیده:

در این مقاله نرم افزار مدیریت شرایط بحرانی برای یک کارخانه شیمیایی ارائه می شود. برای طراحی این نرم افزار، ابتدا مدلسازی پیامد برای حوادث آتش سوزی، انفجار تجهیزات و پخش مواد سمی انجام شد. سپس برنامه ریزی برای شرایط بحرانی انجام میشود. برنامه شرایط بحرانی برای داخل و خارج سایت با توجه به بزرگی حادثه، حاصل از محاسبات مدلهای پیامد این نرم افزار تابع نوع و مقدار مواد شیمیایی در محل حادثه، امکانات و تجهیزات ایمنی داخل و خارج سایت و توزیع جمعیت اطراف کارخانه تعریف می شود. با عملیاتی کردن این نرم افزار در کارخانجات، مدیریت شرایط بحرانی، مجهز به وسیله ای برای پیش بینی حوادث زنجیره ای و ارائه راه حل های مناسب برای پیشگیری از آنها می شود. برآورد بزرگی حادثه، پیش بینی حوادث زنجیره ای و راه حلهائی که این نرم افزار برای مواجهه با آنها ارائه می کند، خسارات جانی و مالی حوادث احتمالی را تا حد قابل توجهی کاهش می دهد.