سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین چرخند – کارشناس بهداشت حرفه ای- نیروگاه اتمی بوشهر
سیده لیلا اظهر – کارشناس بهداشت محیط – معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
فاطمه درویش – کارشناس بهداشت حرفه ای

چکیده:

کنترل حمل ونقل کالاهای خطرناک در مناطق بندری وتخلیه وبارگیری وانبارداری آن به این دلیل مهم است که می بایست ازایمنی اشخاص شاغل درآن مناطق یاافراد ساکن ونیز سالم بودن تاسیسات ومحیط زیست بندری، اطمینان حاصل شود مواد پرتوزا نیز جزء مواد خطرناکی هستند که البته کاربرد بسیارمفید وگاهاً منحصر به فردی هم دارند، اما عدم رعایت نکات ایمنی می تواند خطرات جدی همچون ضایعات پوستی، ضایعات مراکز خونساز ،سرطانها و … را برای کارکنان، مردم، محیط وحتی نسلهای آینده به همراه داشته باشد. عناصررادیواکتیوبسته بندی شده نباید به منطقه بندری آورده شود مگر ورود آنها مطابق با مقررات بین المللی آژانس انرژی اتمی برای حمل ونقل ایمنی مواد رادیواکتیو یا مقررات مشابه ملی باشد