سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد ناظمی – دانشجوی کارشناسی رشته ی مهندسی استخراج معدن دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

رسیدن به نقطه ی شروع تولید از مهمترین عوامل درجذابیت اقتصادی طرح ها می باشد. در این رهگذر انتخاب سیستم حفاری و تونل زنی مناسب، با توجه به این که قسمت از پر هزینه ترین مراحل آماده سازی معادن زیر زمینی می باشد، حائز اهمیت است.
کشور ما علیرغم قرار داشن در رده ی دوازدهم جهان از نظر ذخایر زغالسنگ ، از نظر استخراج این ماده در رده ی سی وهشتم دنیا قرار دارد و مهمترین عامل این عقب ماندگی توسل به روش های سنتی در بهره برداری از معادن زغالسنگ است.
معدن زغالسنگ پرورده طبس در حال حاضر تنها معدن مکانیزه زغالسنگ ایران می باشد. Roadheader MD1100 از محصولات شرکت DOSCOانگلستان، برای حفر تونلهای دسترسی در این معدن بکار گرفته شده است.
در این مقاله بهنحوه گزینش دستگاه با توجه به شرایط معدن و نیز راندمان دستگاه در موقعیت های مختلف تونل زنی، پرداخته شده است.
در مقایسه این دستگاه به Roadheader های همتراز خود در پروژه های مشابه، عوامل زیر را می توان بعنوان نواقص پروژه بر شمرد.
۱ـ عدم اطلاعات اکتشافی دقیق پیرامون نوع سنگهای کمر بالا و کمر پایین زغال، که ماحصل آن عدم قطعیت در برنامه پیش بینی شده برای مسیر تونل زنی و در نهایت بکارگیری Roadheader در سنگهایی با مقاومت بیش از حد انتظار است.
۲ـ تفاوت چشمگیر ما بنی ظرفیت حفاری اعلام شده از سوی کارخانه سازنده (ظرفیت اسمی) و ظرفیت دستگاه در شرایط عملی و کارگاهی
۳ـ شیب زیاد تونلهایی معدن زغالسنگ پرورده
۴ـ کمبود نیروی انسانی متخصص
علیرغم کبودهای موجود، افزایش سرعت پیشروی و کاهش هزینه ها به ازای هر متر از حفر با توجه به متراژ بالای حفاری، بکارگیری roadheader و در نهایت مکانیزاسیون عملیات تونل زنی در این پروژه، مثبت ارزیابی می شود.