سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود بیات – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی
عباس طائب – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

بلورگیری از محلول نیمه پایدار (Metastable) آلومینیم فلوراید در شرایطصنعتی مورد بررسی قرار گرفته است. در یک ساعت ابتدایی فرایند بلورگیری چاله غلظتی مشاهده می شود که نشان دهنده شدت هسته زایی می باشد. فرایند تجمع سطحی (Surface Integration) کنترل کننده اصلی سرعت رشد بلورهای آلومینیم فلوراید می باشد ولی در دماهای بالا و غلظتهای متوسط، فرایند نفوذ حجمی (Mass Transfer) نیز کنترل کننده می شود.
پارامترهای فرایندی همچون دما، غلظت اولیه آلومینیوم فلوراید، دور همزن و دانه زنی بر سرعت و راندمان بلورگیری تاثیر گذار بوده و دانه زنی بیشترین تاثیر را اعمال می کند.