سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میثم فلاح پور کوتنایی – بخش مهندسی شیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر ، عضو باشگاه پژوهشگران چ
مهدی دیانت پور – بخش مهندسی شیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر ، عضو باشگاه پژوهشگران چ

چکیده:

نانو ذرات توجه بسیاری را بعنوان یک سیستم دارو رسانی به خود جلب کرده اند . دلیل اصلی این مساله دو ویژگی منحصر به فرد آنها ، یعنی زیست تخریب پذیری و غیر آنتی ژن زایی می باشد . هدف از این تحقیق اضافه کردن یک متغیر نادیده گرفته شده به فرآیند بهینه سازی تولید نانو ذرات آلبومینی می باشد . در این تحقیق غلظت نانو ذرات حاصل بعد از خالص سازی بعنوان یک متغیر دیگر به آنچه که توسط لنگر و همکارانش صورت گرفته بود ، اضافه شد . بر پایه شرایط بهینه حاصل از تحقیق آنها ، غلظت نانو ذرات تولیدی بعد از خالص سازی با تغییر در مقدار اتانول اضافه شده ، محاسبه شد . بعد از افزودن۱/۸mlاتانول به ازای هر ۱mlاز محلول آلبومین ، غلظت نانو ذرات تولیدی به بیشینه رسید . سپس ، اندازه و پتانسیل زتای نانو ذرات تولیدی در شرایط بهینه جدید محاسبه شد .