سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مژگان جوانمردی – بالشی کارشناسی ارشد پترولوژی گروه زمین‌ شناسی دانشگاه اصفهان
ایرج نور بهشت – گروه زمین‌ شناسی دانشگاه اصفهان
قدرت ترابی – گروه زمین‌ شناسی دانشگاه اصفهان
علیرضا داودیان – گروه منابع طبیعی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

سنگ‌های ولکانیکی ائوسن به منطقه جنوب اسدآبادی واقع در شمال شرق کوه‌های که بیشتر در حد بازالتی بابازاده آندزیت کی هستند تحت ترسیده دگرگونی هیدروترمال قرار گرفته و حاصل این فرایندها تولید کانی‌ها این نظیر : پرهنیت ، زئولیت ، کوارتز، کلسیت ، مالاکیت و آزوریت در درز و شکاف و حفرات سگ‌ها می‌باشد که با بررسی ترتیب تشکیل کانی‌های فوق در سنگ‌های منطقه می‌توان پی برد که سیالات از یون‌های H2O ، NA ، AL ، SI، CA، غنی بوده اند. داده‌های حاصل از آنالیز میکروپروب و مطالعات پتروگرافی نشان می‌دهد که کانی‌های اصلی تشکیل‌دهنده بازالت‌های منطقه شامل اوژیت و لابرودوریت می‌باشند و زنولیت های مشاهده شده در بازالتی ها نیز دارای چنین ترکیبی هستند. به کمک محاسبات انجام‌شده بر روی داده‌های حاصل از آنالیز میکروپروب می‌توان به شرایطی که بازارها در آن ایجاد شده هفته‌ای در. شواهد صحرایی و پتروگرافی نشان می‌دهد که در این منطقه تناوبی از ماگماتیسم بی مدال اسیدی و بازیک وجود داشته است.