سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدمهدی فداکار – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده:

اگرچه "شهر سالم" و مسائل زیست محیطی" آن بلحاظ بعض جزئیات پژوهشی و علمی مباحثی تازه تلقی می شوند، لکن بجهت موضوع، از قدمتی تاریخی برخوردارند. توجه به این سابقه و پیشینه، ضمن آنکه از بعد مرور تاریخی اهمیت خود را درازست، بجهت توجه دادن افراد به جنبه فرهنگی آن می تواند در بهسازی شهر و رعایت مسائل زیست محیطی تاثیرات بسزایی داشته باشد. ابن خلدون- جامعه شناس و مورخ معروف اسلامی قرن هشتم هجری قمری- با طرح موضوعات شهر سالم و مسائل زیست محیطی مربوط بر آن در چندین قرن قبل توانسته است بسیاری از مبانی شهرسازی را بخوبی بیان کند. بسیاری از آراء وی هنوز هم از صحت و کارایی تحسین برانگیزی برخوردار می باشند.در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش پژوهش کتابخانه ای، آراء و نظرات ابن- خلدون، در مورد شهر سالم و مسائل زیست محیطی آن جمع آوری و مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.