سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: دومین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حجت قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
مهدی گل افشانی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

بررسی عددی جریان گذرای سیال تراکم ناپذیر با وجود سطح آزاد، پیچیدگی خاصی دارد. این پیچیدگی در دوقسمت ازحل عددی چنین مسائلی نمایان می گرد که شامل روش ردیابی سطح آزاد و نحوه اعمال شرایط مرزی مخصوصا در سطح آزاد سیال است. چندین روش در ارتباط با حل چنین مسائلی توسعه یافته اند. آنچه که در این مقالهمورد مطالعه قرار میگیرد، مروری بر روشهای ردابی سطوح آزاد است که مبتنی بر حجم سیال در سل اویلری میدان است. از جمله این روشها،روش فلر است که تاکیدی بر آن شده و شکل اصلاح شده آن نیز معرفی می گردد. علاوه بر این، شرایط مرزی در سطح آزاد سیال باحضور کشش سطحی مورد بحث واقع می شود.