سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محمدعلی آرین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

در منطقه مریوان ، بر روی زون تراست زاگرس چند توده نفوذی گابرویی – مونزونیتی به داخل سنگهای کرتاسه و پالئوسن – ائوسن تزریق شده اند. جایگیری این توده ها در ائوسن فوقانی صورت گرفته که با فاز کوهزایی پیرنئن همزمان است. تزریق توده های نفوذی مذکور در ارتباط با گسلهای منطقه می باشد و دنباله آنها از شمال غرب در کشور عراق (توده های پنجوین) و از جنوب شرق به توده های کلاه سر، مرواریدو توده های شرق کامیاران کشیده شده است. بررسی های انجام شده نشان می دهد که شباهتهای زیادی از نظر سنگ شناسی، مکانیسم و نحوه جایگیری بین این توده ها وجود دارد.
از نظر سنگ شناسی این توده ها شامل کوارتز گابرو، کوارتز دیوریت، کوارتز مونزونیت و کوارتز سینیت هستند. سنگهای میزبان شامل مجموعه افیولیتی ، سری تخریبی – کربناته کرتاسه و گدازه ها ، آذر آواری ها و رسوبات تخریبی پالئوسن است. در محل تماس توده های نفوذی سنگهای دیواره دگرگون شده اند و هورنفلس های متنوعی به وجود آمده است. شواهد صحرایی و بررسی نتایج آنالیز های شیمیایی سنگهای نفوذی منطقه مریوان نشان می دهد که کوارتزدورینت ها از کوارتز گابرو ها مشتق شده اند و طبیعتی توله ایتی دارند اما نمونه های اسیدی تر با طبیعتی کالکوآلکالن احتمالا دارای منشا دیگری هستند.