مقاله شركت هاي مادر دانشي نوآوري محور، تحول در علوم پزشكي و رشد اقتصادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در حكيم از صفحه ۱۰ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: شركت هاي مادر دانشي نوآوري محور، تحول در علوم پزشكي و رشد اقتصادي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شرکت دانشگاهي
مقاله نوآوري باز
مقاله شرکت مادر دانشي
مقاله علوم سلامت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي ماشااله
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف اين مقاله بيان نقش شركت هاي مادر دانشي به منظور توسعه در راستاي چشم انداز ۲۰ ساله كشور و حركت به سوي جامعه دانشي از طريق اجراي طرح هاي نوآورانه با نظام باز، ارتقاي منافع عمومي درحوزه هاي رقابتي جديد و ارايه الگو و تعريف مشخص از اين گونه شركت ها براي حركت به سوي جامعه دانشي و همچنين مشكلات مربوط به طرح هاي نوآورانه با نظام بسته در اين قالب مي باشد تا اهميت شكل گيري انواع جديد شبكه هاي نوآورانه با نظام باز كه تمركز جغرافيايي سرمايه گذاري ها و فعاليت هاي اقتصادي را مد نظر قرار مي دهد، بيان گردد. در اين مقاله سعي شده است با معرفي ابعاد شركت هاي مادر دانشي بر اهميت اجراي طرح هاي نوآورانه جهت حضور با اقتدار در صحنه هاي رقابتي جهاني از طريق ايجاد ارتباط منسجم و يكپارچه بخش هاي علمي، صنعتي و تجاري در قالب شبكه هاي علمي، تجاري تاكيد گردد.
روش كار: پژوهش حاضر از نوع مروري است كه در آن ابتدا به شكل گيري شركت هاي دانشي، ويژگي هاي آن، ارتباط با دانشگاه مادر، نظام نوآوري باز، بررسي نقش شركت مادر دانشي پرداخته مي شود و در پايان مدل شركت مادر دانشي و حوزه هاي سرمايه گذاري آن در بخش علوم سلامت ارايه مي گردد.
يافته ها: تاسيس شركت هاي مادر دانشي نمونه خوبي از يك موسسه تسهيل كننده حوزه هاي برپايه دانش خواهد بود و نقشي حياتي در انتقال فن آوري و نيز ايجاد طرح هاي نوآورانه مبتني بر نظام باز كه نيازمند طراحي شبكه هاي نهادي است، خواهد داشت.
نتيجه گيري: در طرح هاي نوآور، دانشگاه ها بايد نقش طبيعي خود را به عنوان عنصر كليدي در ايجاد شركت هاي دانش چند قطبي بازي كنند. همچنين شركت هاي مادر دانشي بايد به عنوان سازمان دهنده يا تسهيل كننده شبكه هاي نهادي كه جهت انتقال مهارت ها و ايده هاي جديد طراحي شده اند، مورد توجه قرار گيرند. آنها بايد از طريق طرح هاي نوآورانه بين حوزه هاي مرتبط موجبات ارتقاي آنان را فراهم نمايند.