مقاله شروط و مقدمات سلوک از ديدگاه عين القضاه همداني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در متن شناسي ادب فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۴۹ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: شروط و مقدمات سلوک از ديدگاه عين القضاه همداني
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عين القضاه
مقاله شروط سلوک
مقاله مريد
مقاله پير
مقاله ذکر
مقاله طلب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدالهي خدابخش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سالکان طريقت، براي رسيدن به مقصود نهايي که همان برطرف شدن تعينات بشري است، بايد مراحل مختلف سير و سلوک را با موفقيت طي نمايند. براي طي اين مراحل پرخطر، مقدمات و شروطي لازم است كه عين القضاه به آنها اشاره كرده است و مهمترين آنها عبارت است از: شک، درد طلب، سرمايه عشق، وجود پير و….
وي که با شوقي وافر به ارشاد و هدايت مريدان نيز مي پردازد، به سالکان طريق توصيه مي کند: همه وجود خود را به پير و شيخ خود تسليم نمايند و بدانند که هيچ عملي بدون اطاعت محض از پير، ارجي ندارد. همچنين او، مصاحبت با اهل ذوق و خدمت به آنان را در تصفيه باطن، بسيار موثر مي داند و بر اهميت و تاثير ورد، دعا و ذکر مريدان تاکيد مي ورزد. وي، مرگ اختياري را که در حکم زايش از خود و ديدن خدا و جهان باقي است، از شروط لازم مي شمارد.
قاضي همدان، علاوه بر اين شروط، معتقد است که سالک طريقت بايد راههاي هفتاد و سه ملت را يکي بيند و خدا را در دنيا و يا در آخرت طلب نکند، بلکه ضمن برطرف کردن خودپرستي، او را در اندرون خود، جستجو نمايد، چه راه طالب اندروني است، نه بيروني.